شرکت زر نخ نگار

تولیدات این شرکت شامل انواع نخ زر و لمه و اسپندکس کاور شده می باشد .

محصولات

شرکت زر نخ نگار
ایران
تهران
02155631863